Hoppa till sidans innehåll

Barnens Ridfond


Gåvor emottages tacksamt till vårt bg 387-9285 

 

Varmt tack för Din gåva!

______________________________

 

I enlighet med ändamålsparagrafen i Gagnefs Ridklubbs stadgar;

 

GAGNEFS RIDKLUBB

är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bl.a. främja ridningen på sätt som anges i SvRFs stadgar,

 

samt med särskild målsättning att vår verksamhet skall vara tillgänglig för alla som vill deltaga på ett eller annat sätt samt främja ett etiskt och moraliskt riktigt handlingssätt mot såväl människor som djur.

 

Har vi instiftat Barnens Ridfond som skall ge barn upp till det år de fyller 18 år möjlighet att söka medel för att finansiera del av avgiften om man av ekonomiska skäl ej kan vara delaktig i vår verksamhet.

 

Fonden samlar in pengar via överskott från aktiviteter och evenemang som beslutas av klubbens styrelse. Fonden är även öppen för mottagande av gåvor. Fonden skickar minneskort då gåva inkommit.

 

Fonden förvaltas av Gagnefs Ridklubb.

 

Ansökan till fonden kan göras inför varje terminsstart. Ansökan till höstterminen skall ha inkommit senast den 1 juni och till vårterminen den 1 december. Ansökan av medel för enstaka aktivitet kan lämnas in till varje styrelsemöte.

 

Beviljat belopp utbetalas ej utan dras av från den gällande avgiften för ridverksamheten. Avgiften skall erläggas till aktivitetsstart.

 

Högsta belopp att söka är halva avgiften.

 

I händelse av att fonden skulle upplösas skall innestående medel gå till barn- och ungdomsverksamheten på Gagnefs Ridklubb.

 

Ansökan skall sändas skriftligen till: Styrelsen, Gagnefs Ridklubb,

Industrivägen 31,

785 42  MOCKFJÄRD.

 

Ansökan skall innehålla uppgifter om person, såsom namn, personnummer (alla siffror), adress, telefon och ev. e-postadress. Ansökan skall även innehålla vilken aktivitet man söker för och en motivering varför. Ett intyg skall bifogas från socialsekreterare eller motsvarande som styrker de ekonomiska förhållandena som berättigar till ansökan av medel ur fonden.

Hör av er till kommunens socialförvaltningen för intyg gällande försörjningstöd/ekonomiskt bistånd.

 

Ansökan kräver erlagd medlemsavgift för året ifråga. Fonden står ej för kostnaden för detta.

 

Uppdaterad: 08 NOV 2021 11:59 Skribent: Elisabeth Greze

SvS_Grasroten_fo¦êreningsmtr_Splash

 

 

SISU samverkan

Postadress:
Gagnefs RK - Ridsport
Industrivägen 31
78542 Mockfjärd

Kontakt:
Tel: 024121120
E-post: gagnefs.ridklubb@tel...

Se all info